Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), chcemy Państwa poinformować, że:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „Rakso” Piotr Szmyd z siedzibą w Zahutyń 27, 38-500 Sanok. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „Rakso” Piotr Szmyd jest właścicielem i administratorem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.rakso.com.pl .
Dane kontaktowe do administratora danych osobowych w firmie Rakso to:

 • adres e-mail:  piotrszmyd@gazeta.pl,
 • adres pocztowy: FPUH „Rakso” Piotr Szmyd, Zahutyń 27, 38-500 Sanok.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconych usług a także w celu zawarcia przyszłych umów. W/w działania obejmują m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, itd.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • przewoźnicy/firmy spedycyjne, z którymi Firma „Rakso” współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne firmy „Rakso”;
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 • pracownicy firmy „Rakso” w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • kancelarie prawne.


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • Jakie prawa przysługują właścicielowi danych osobowych:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;


Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być:

 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342)

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „Rakso” Piotr Szmyd